عنوان پکیج کانتینری تصفیه آب نیروگاه فردوسی
شرح پروژه طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی پکیج کانتینری تصفیه آب Dual Pass RO
محل اجرا نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد
کارفرما شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا ( توسعه 1)
تاریخ اجرا 1399
A A
A B
A C