شرح پروژه طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه به روش Dual Pass RO + EDI
محل اجرا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
کارفرما شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا(توسعه 2)
تاریخ اجرا 1399-1401
A A
A B
A C
A D